Uvjeti online trgovine

1. Definicije

Izrazi koji se koriste u Pravilniku znače:

Tvrtka - Opticvel d.o.o. sa sjedištem u Mostaru, Dubrovačka 77, upisan u registar poduzeća Općinskog suda u Mostaru, MBS: 58-01-0065-21, JIB: 4228062970001 ; PDV: 228062970001;

Internet trgovina - internetska prodajna usluga koju vodi Opticvel d.o.o. dostupna je samo kupcima koji imaju poslovan odnos s tvrtkom Opticvel d.o.o., i na kojoj kupac ima mogućnost kupovati robu iz asortimana dostupnog na internetskoj trgovini www.opticvel.com

Kupac - poduzetnik koji obavlja poslovnu djelatnost, kupuje u poslovne svrhe, registriran kao kupac tvrtke Opticvel d.o.o. i koji nije potrošač u smislu Građanskog zakonika;

Korisnički račun - skup usluga i funkcija koje su dostupne kupcu nakon registracije i prijave u Internetsku trgovinu, kao i skup podataka i postavki povezanih s korištenjem Internetske trgovine;

Roba - artikl koji Opticvel d.o.o. kupcu nudi putem Internet trgovine;

Narudžba - odabir robe od strane kupca u Internetskoj trgovini u košaricu Internetske trgovine i uredno ispunjen obrazac s podacima o kupcu te potvrđivanjem kupovine;

Transakcija - Kupac koji kupi robu iz Internetske trgovine u skladu s odredbama ovih Pravila, na osnovu postavljene narudžbe;

Plaćanje - novčana naknada od kupca izvršena u vezi s transakcijom,

Propisi - ovi propisi.

 

2. Opće odredbe

 1. Opticvel d.o.o pruža usluge naručivanja i kupovine robe putem Internetske trgovine samo svojim klijentima, tj. Kupcima.
 2. Kupci mogu koristiti web stranicu http://www.opticvel.com kao Internetsku trgovinu samo pod uvjetima utvrđenim u ovim Pravilima. Klijent potvrđuje da je pročitao Pravilnik. Za praktičnost kupca, propisi su dostupni na http://www.opticvel.com. Uvjet korištenja web stranice ili Internetske trgovine je prihvaćanje propisa.
 3. Kupci ne mogu pružiti nezakonit sadržaj ili sadržaj koji je protivan pristojnosti ili društvenom ponašanju kao dijelu naručivanja putem Interneta, posebno ne smiju objavljivati sadržaj koji krši prava trećih strana, uključujući njihova autorska i osobna prava.
 4. Klijent bi trebao odmah pismeno obavijestiti Opticvel d.o.o. o promjeni adrese, kao i o prestanku poslovanja, kao i o svim drugim značajnim promjenama u vezi s poslovnom aktivnošću.
 5. Internetsko naručivanje nudi kupcima mogućnost pregledavanja artikala, kupovine artikala, isporuke artikala i ostalih funkcionalnosti opisanih dolje u Pravilnicima.
 6. Fotografije Artikala su primjeri i služe samo za njihovo predstavljanje. Fotografije i opise smještene pod pojedinačan artikl daju proizvođači, distributeri ili dolaze od trećih strana.
 7. Opticvel d.o.o. uložit će sve napore kako bi osigurao sigurnost podataka u okviru internetskog naručivanja i osigurao da Internetska trgovina djeluje kontinuirano i ispravno.

 

3. Registracija i prijava

Uvjet kupovine u Internetskoj trgovini http://www.opticvel.com je registracija.

 1. Da biste se mogli registrirati, molimo popunite "obrazac za registraciju" na web stranici http://www.opticvel.com , uz sljedeće podatke: adresa e-pošte, lozinka, ime, prezime, naziv firme, identifikacijski broj, ulica, poštanski broj, grad, broj telefona i država. U slučaju da kupci još ne surađuju sa Opticvel d.o.o., klijent je dužan poslati dokumente za skeniranje koji potvrđuju poslovnu aktivnost na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .
 2. Uvjet registracije je čitanje i prihvaćanje ovih Pravilnika, kao i pristanak na obradu osobnih podataka od strane Opticvel d.o.o. neophodnih za provedbu narudžbi u Internetskoj trgovini i ispunjavanje uvjeta iz stavka 2
 3. Nakon popunjavanja registracijskog obrasca, postupak registracije morate dovršiti slanjem ispunjenog obrasca putem tipke "REGISTRIRAJ SE"
 4. Nakon obavljanja radnje iz stavke 3, Opticvel d.o.o. će na adresu e-pošte navedenu u obrascu za registraciju poslati poruku koja sadrži podatke o aktivaciji računa.
 5. Nakon registracije, kupac se može prijaviti u Internet trgovinu koristeći adresu e-pošte koju je dobio tokom registracije kao korisničko ime i lozinku.
 6. Kupac je dužan redovito ažurirati podatke sadržane u registracijskom obrascu.
 7. Opticvel d.o.o. zadržava pravo da zaustavi pružanje usluga blokadom korisničkog računa, što na grub ili trajan način:
  • su dozvoljene akcije koje mogu ometati ili destabilizirati rad Internet trgovine,
  • postupa na štetu kompanije Opticvel d.o.o., poduzimajući radnje suprotne ovim Pravilima,
  • suzdržava se od primanja Naloga ili izvršenja plaćanja za Nalog u skladu s odredbama ovih Pravilnika.
 8. U slučaju da Kupac poduzme radnje koje nisu u neskladu s Pravilnikom, a Opticvel d.o.o. će smatrati nepoželjnim, Opticvel d.o.o. će o toj činjenici obavijestiti kupca putem e-maila sa zahtjevom da odmah prestane poduzimati takve radnje. Neefikasnost poziva ovlašćuje Opticvel d.o.o. da blokira račun kupca.
 9. Opticvel d.o.o. može deblokirati kupčev račun na osnovu objašnjenja poslanih od strane kupca, ako Opticvel d.o.o. smatra da su dovoljni. Objašnjenja treba poslati e-poštom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .
 10. Prestanak usluga blokadom korisničkog računa ne utječe na izvršenje ugovora sklopljenih prije blokiranja korisničkog računa.

 

4. Davanje naloga

 1. Internet trgovina je otvorena 24 sata dnevno. Nakon prijave, kupac obavlja narudžbu označavajući artikl koji ga zanima i količinu, stavljajući ga u košaricu i potvrđujući narudžbu.
 2. Kupac obavlja narudžbu odabiranjem robe po cijenama navedenim u Internetskoj trgovini i obavezuje se da će robu preuzeti i istu platiti na način kako stoji u pisaom ugovoru ili usmenom dogovoru s tvrtkom Opticvel d.o.o.
 3. Potvrđivanjem narudžbe kupac automatski istu šalje e-mail porukom kompaniji Opticvel d.o.o.
 4. Opticvel d.o.o. zadržava pravo odustati od narudžbe, čija se primjena pokrenula ako se provedbanNarudžbe učini nemogućom (npr. Naručena roba je oštećena ili je došlo do odstupanja između zaliha i računalne baze skladišta). Opticvel d.o.o. će odmah obavijestiti kupca o ovoj činjenici putem e-maila ili telefona navedenih pri registraciji.
 5. Roba koja se nudi u Internetskoj trgovini potpuno je nova, bez pravnih nedostataka, uvedena na bosanskohercegovačko tržište u skladu sa zakonom. Poduzeće se maksimalno brine da roba koju nudi ispunjava visoke zahtjeve kvaliteta i standarde koje je Opticvel d.o.o. usvojio u svim oblicima prodaje.
 6. Objašnjenje nedoumica i nepravilnosti vezanih za narudžbe predate ili izvršenje transakcija moguće je od ponedjeljka do petka (isključujući državne praznike), od 8:00 do 16:00 na telefonskom broju +387 63 964 699.
 7. Poduzeće obavještava da se detalji vanjskog izgleda robe koja je u ponudi u Internetskoj trgovini (posebno boja i nijanse) vidljivi na kupčevim uređajima (monitor, mobitel) mogu se razlikovati od stvarnih, ovisno o pojedinačnim svojstvima i postavkama tih uređaja. Opticvel d.o.o će se potruditi da opisi robe budu stvarni i da se samo roba koja je dostupna za prodaju prikazuje kao dio naručivanja putem Internetske trgovine.
 8. Opisi robe (artikala), cijene i sve ostale informacije na web mjestu (Internet trgovini) ne predstavljaju Opticvel d.o.o. kao ponudu u smislu Građanskog zakonika, već su samo za klijente (kupce) koji surađuju s tvrtkom Opticvel d.o.o. i koji će kupljenu robu plasirati do krajnjeg kupca. 

 

5. Cijene robe

 1. Internet trgovina informacije o svojoj ponudi stavlja na web stranicu http://www.opticvel.com i nudi robu u bazi Internet trgovina putem Interneta.
 2. Cijene roba date su uz ponuđenu robu. Cijene ne uključuju PDV i daju se u Konvertibilnim markama (KM). Cijene ne uključuju troškove dostave.
 3. Obavezujuća i konačna cijena robe je navedena na web mjestu u vrijeme podnošenja narudžbe od strane kupca.
 4. Roba koja je na sniženju ili akcijskoj ponudi, ne podliježe rabatima(popustima) koji su dogovoreni pisanim Ugovorom o poslovnoj saradnji između kupca i prodavaoca.
 5. Opticvel d.o.o. zadržava pravo kontinuirano mijenjati cijene robe u ponudi te provoditi i otkazivati sve vrste promotivnih kampanja i prodaje. Pravo iz prethodne rečenice ne utječe na narudžbe postavljene prije datuma stupanja na snagu promjene cijena, uvjeta promotivnih kampanja ili prodaje i one će se provoditi na temelju trenutnih pravila.

 

6. Oblici plaćanja i dostave

 1. Plaćanje za narudžbu može se izvršiti ovisno o veličini jednokratne narudžbe i dogovora s tvrtkom Opticvel d.o.o.:
  • Narudžba u vrijednosti do 200 KM neto - bankovni transfer, dostava samo uz dostavu plus troškovi dostave 8,10 KM + PDV;
  • Vrijednost narudžbe iznad 201 KM neto - bankovni transfer, slanje samo uz dostavu, bez transportnih troškova;
 2. Nakon podnošenja narudžbe za robu, čija je vrijednost navedena u stavku 1, Kupac je dužan izvršiti plaćanje u sljedećim razdobljima u sladu sa zakonom o financijskom poslovanju ( rokovi plaćanja) na nivou BiH i njenih entiteta.
 3. Kašnjenje u isplati u odnosu na datume kao u stavku 2. rezultirat će pokretanjem postupka povrata duga.

 

7. Obrada naloga

 1. Po završetku narudžbe podrazumijeva se da se naručena roba isporučuje kupcu.
 2. Kupac u obrascu za narudžbu naznačuje mjesto isporuke.
 3. Narudžbe će biti obrađene u roku od 1- 5 radnih dana od prijema narudžbe. Isporuka naloga izvršava se radnim danima od ponedjeljka do petka, isključujući državne praznike
 4. Dostavu u Bosni i Hercegovini obavlja kurir brze pošte Expres One.
 5. Opticvel d.o.o. isporučuje robu kupcu zajedno s prodajnim dokumentom u obliku fakture sa PDV-om i odobrenim rabatima koji su navedeni u Ugovoru o poslovnoj saradnji, između Kupca i poduzeća Opticvel d.o.o.
 6. Nakon puštanja proizvoda od strane dostavne kompanije, kupac treba provjeriti da dobra ne sadrže mehanička oštećenja nastala tijekom transporta i da li je izdata roba u skladu s narudžbom.
 7. U nedostatku oštećenja ili drugih rezervacija, kupac ili ovlaštena osoba potvrđuje puštanje robe vlastitim potpisom. Potvrda primitka robe vrši se na kopiji prodajnog dokumenta (fakture), odnosno teretnog naloga kupca ili osobe koju on ovlasti, a koja potvrđuje čitljivim potpisom (imenom i prezimenom) i pečatom tvrtke primitak isporuke. Pretpostavlja se da je svaka osoba koja se nalazi u prostorijama kupca osoba ovlaštena za primanje robe.
 8. U slučaju mehaničkih oštećenja robe ili neusklađenosti robe s narudžbom, kupac ima pravo razmjene robe ili uložiti prigovor. Podnošenje reklamacije ne oslobađa kupca od obaveze plaćanja cijene cjelokupne narudžbe.
 9. U slučaju neopravdanog odbijanja prihvaćene naručene robe, kupcu će se naplatiti troškovi prijevoza. Kupac je dužan pokriti svu štetu vezanu za neopravdano odbijanje prijema naručene robe.

 

8. Razmjena, povratak robe, reklamacija

I POVRATAK

 1. Kupac ima pravo odustati od narudžbe, podnošenjem izjave o povratu putem e-mail adrese ili telefona.
 2. Povrat robe vrši se po trošku i riziku kupca. Povrat robe trebao bi se dogoditi odmah, najkasnije u roku od 1 dana od dana podnošenja izjave o odustajanju od narudžbe.
 3. Roba koja ispunjava sve sljedeće uvjete refundira se:
  • vraćena roba nije korištena;
  • vraćena roba je upakirana u originalnu, netaknutu ambalažu i sadrži sve etikete i oznake;
 4. Povrat iznosa koji se plaća kupcu za odustajanje od narudžbe vrši se u roku od 14 dana od dana dostavljanja izjave o odustajanju od narudžbe.
 5. Kupac prima povrat novca koji mu pripada na bankovni račun naveden u izjavi.

 

II ZAMJENA

 1. Kupac ima pravo na zamjenu kupljene robe u roku od 14 dana od dana isporuke robe.
 2. Za zamjenu robe, kupac bi trebao naručiti robu za razmjenu putem Internetske trgovine, upisujući u komentaru narudžbe podatke "ROBA ZA ZAMJENU". Nakon narudžbe, kupac je dužan vratiti robu na sljedeću adresu kao u točki 1:

Opticvel d.o.o. Dubrovačka 77, 88000 Mostar, BiH, s napomenom "ZAMJENA" i s izjavom na obrascu.

Proizvodi koji ispunjavaju sve sljedeće uvjete podliježu razmjeni:

  • vraćena roba nije korištena;
  • vraćena roba je upakirana u originalnu, netaknutu ambalažu i sadrži sve etikete i oznake;
 1. Ako roba vraćena kao dio razmjene ispunjava uvjete kao u stavku 3., isporuka robe naručene u sklopu zamjene izvršit će se u rokovima kao u stavci 4.
 2. U slučaju da roba ne ispunjava uvjete kao u stavci 3., roba naručena za zamjenu neće biti poslana kupcu, a roba koju je kupac poslao na zamjenu bit će poslana kupcu na njegov trošak i rizik.

 

III. REKLAMACIJA

 1. Žalbe treba podineti na adresu: Opticvel d.o.o. Dubrovačka 77, 88000 Mostar, BiH,  s naznakom "REKLAMACIJA".
 2. Prilikom podnošenja žalbe, Opticvel d.o.o. mora oglašenom proizvodu dostaviti dokaz o kupovini i opis prigovora.
 3. Opticvel d.o.o. razmotrit će žalbu u roku od 14 (četrnaest) dana od dana prijema dokumenta žalbe zajedno sa robom koja je predmet prigovora.
 4. Ako je prigovor riješen u korist kupca, Opticvel d.o.o. će reklamirani proizvod popraviti ili zamijeniti novim u punoj vrijednosti ili vratiti vrijednost kupljenog proizvoda.

 

9. Lični podaci

 1. Podaci kupca koji su otvorili račun na Web lokaciji ili poslali narudžbu obrađuju se u mjeri potrebnoj za održavanje računa ili izvršenje transakcije. Administrator ličnih podataka je Opticvel d.o.o.
 2. Kupci koji su se istovremeno registrirali pristaju da primaju aktualne komercijalne informacije o promocijama i novostima u ponudi tvrtke Opticvel d.o.o.
 3. Kupci imaju pravo pregledati njihove podatke, ispraviti ih, zatražiti njihovo uklanjanje, kao i prigovor na njihovu daljnju upotrebu. Kupac koji namjerava ispraviti svoje osobne podatke ili zatražiti njihovo uklanjanje trebao bi poslati zahtjev poštom na adresu: Opticvel d.o.o., Dubrovačka 77, 88000 Mostar, BiH, ili na adresu e-pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , međutim, u protivnom slučaju kupac je dužan poslati poruku s elektroničke adrese koja se primjereno koristi za postavljanje računa i dovršavanje narudžbe.

 

10. Završne odredbe

 1. Na pitanja koja nisu obuhvaćena ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe općenito primjenjivog zakona, posebno Građanski zakonik.
 2. Sva imena robe koja Opticvel d.o.o. nudi na prodaju u internetskoj trgovini koriste se u svrhu identifikacije.
 3. Prava na sadržaj web lokacije za naručivanje web mjesta, uključujući grafički izgled web stranice, fotografije, zaštitne znakove, logotipe i ostale sadržaje i elemente, pripadaju tvrtci Opticvel d.o.o. ili subjektima koji surađuju s tvrtkom Opticvel d.o.o.
 4. Zabranjeno je kopirati, mijenjati ili na drugi način koristiti web stranicu http://www.opticvel.com ili njezin dio bez pristanka tvrtke Opticvel d.o.o.
 5. Ugovor zaključen između kupca i Opticvel d.o.o. te svi sporovi koji proizlaze iz pravnih odnosa između tih entiteta podliježu zakonu Bosne i Hercegovine i u nadležnosti je bosanskohercegovačkih sudova. Nadležni sud za rješavanje sporova je sud u Mostaru.

 

11. Promjena propisa

 1. Opticvel d.o.o ima pravo da izmijeni Pravilnik s učinkom za budućnost. Informacije o izmjeni Pravilnika bit će vidljive u prozoru za prijavu mjesec dana od dana izmjene Pravilnika
 2. Izmjena i dopuna Pravilnika stupa na snagu od dana navedenog u podacima o izmjeni i dopunama Pravilnika.
 3. Izmjene i dopune Pravilnika ne mogu narušiti prava kupca koja proizlaze iz narudžbi izdatih prije uvođenja izmjene.

 

 

Opticvel d.o.o.

Dubrovačka 77

88000 Mostar

Bosna i Hercegovina

Mob.: +38763964699

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Opticvel d.o.o. © 2021 | Sva prava zadržana.
Powered by limun.co